Optimized Game Character Modeling

0

Optimized Game Character Modeling

Mô hình nhân vật cho các trò chơi có thể khó khăn khi bạn cần chú ý đến chi tiết và hiệu suất trong khi tính toán cho hoạt hình và chuyển động. Trong khóa học này, Mô hình nhân vật trò chơi được tối ưu hóa, bạn sẽ khám phá cách quản lý sự cân bằng đó và cách tạo mô hình nhân vật cho các trò chơi từ đầu, và làm thế nào để tối ưu hóa hơn nữa.

 

 

30,000 

Mua sản phẩm này bạn sẽ nhận được 3 Điểm!
SKU: Maya-0021P-4h-23v-NN Categories: , Tags: , , , , ,

Specification: Cửa hàng

Tổng thời gian

Tổng số Videos

Tổng dung lượng

Ngôn ngữ

Sản phẩm liên quan

0
Game Asset Production Pipeline in Unreal Engine

Game Asset Production Pipeline in Unreal Engine

30,000 
Thêm vào Yêu thích
0
3D Artist Create Enironment with 3ds Max & Affter Effect

3D Artist Create Enironment with 3ds Max & Affter Effect

80,000 
Thêm vào Yêu thích
0
Introduction to Camera Animation in 3DsMax

Introduction to Camera Animation in 3DsMax

30,000 
Thêm vào Yêu thích
X