Learn the ART of Video Games (3ds Max, Substance Painter, Unity)

0

Learn the ART of Video Games (3ds Max, Substance Painter, Unity)

Sáng tạo môi trường nghệ thuật cho các video game là một nỗ lực về kỹ thuật, nhưng cốt lõi của nó, chính là một hình thức nghệ thuật. Nếu đơn giản chỉ cần kéo mô hình từ một cửa hàng trực tuyến, và thả chúng vào dự án là không đủ trong ngành công nghiệp cạnh tranh ngày nay. Bạn cần kỹ năng về nghệ thuật cơ bản, và nếu bạn muốn nổi bật so với mọi người … thì cần phải tạo ra nghệ thuật của riêng bạn và thể hiện kỹ năng của bạn. Giáo trình này sẽ giúp bạn nhìn nhận lại quá trình tạo một môi trường nghệ thuật cho một video game.

30,000 

Mua sản phẩm này bạn sẽ nhận được 3 Điểm!

Specification: Cửa hàng

Tổng thời gian

Tổng số Videos

Tổng dung lượng

Ngôn ngữ

Sản phẩm liên quan

1
Featured!
12 Principles of Animation in 3ds Max

12 Principles of Animation in 3ds Max

30,000 
Thêm vào Yêu thích
0
3ds Max Advanced Modeling Furniture

3ds Max Advanced Modeling Furniture

30,000 
Thêm vào Yêu thích
0
Introduction to Camera Animation in 3DsMax

Introduction to Camera Animation in 3DsMax

30,000 
Thêm vào Yêu thích
X