Introduction to Maya Fluids – 2018

0

Introduction to Maya Fluids – 2018

Trong khóa học này, bạn sẽ được hướng dẫn tập trung chính vào việc tạo ra khói. Đi qua tất cả các cài đặt cần thiết để giúp bạn bắt đầu và chạy với Maya Fluids. Đưa ra các ví dụ thực tế để cung cấp cho bạn ý tưởng về cách tiếp cận mô phỏng. Bạn sẽ tìm thấy các tệp OBJ cần thiết được đính kèm với bài học.

 

30,000 

Mua sản phẩm này bạn sẽ nhận được 3 Điểm!
SKU: Maya-0018P-1h-15v-NN Categories: , , Tags: , , , , , ,

Specification: Cửa hàng

Tổng thời gian

Tổng số Videos

Tổng dung lượng

Ngôn ngữ

Sản phẩm liên quan

1
Featured!
12 Principles of Animation in 3ds Max

12 Principles of Animation in 3ds Max

30,000 
Thêm vào Yêu thích
0
Introduction to Camera Animation in 3DsMax

Introduction to Camera Animation in 3DsMax

30,000 
Thêm vào Yêu thích
1
Featured!
Stratof . Ortress Create animatsionnog of movie with 3ds Max

Stratof . Ortress Create animatsionnog of movie with 3ds Max

80,000 
Thêm vào Yêu thích
X