Fast animation and rigging techniques using Maya

0

Fast animation and rigging techniques using Maya

Khóa học này được thiết kế đặc biệt cho cấp độ mới bắt đầu nhưng nó chứa đầy các mẹo, thủ thuật và công cụ hữu ích để giúp người dùng có kinh nghiệm hơn tìm hiểu các tính năng mà họ không quen thuộc. Nó bao gồm một số cập nhật mới nhất cho các tính năng hoạt hình trong Maya bao gồm Graph editor, Quick rig and Time editor.

30,000 

Mua sản phẩm này bạn sẽ nhận được 3 Điểm!
SKU: Maya-0017P-5h-32v-NN Categories: , Tags: , , , , ,

Specification: Cửa hàng

Tổng thời gian

Tổng số Videos

Tổng dung lượng

Ngôn ngữ

Sản phẩm liên quan

1
Animating with Props in 3ds Max

Animating with Props in 3ds Max

30,000 
Thêm vào Yêu thích
1
Featured!
Create the scene of destruction in 3DS Max

Create the scene of destruction in 3DS Max

120,000 
Thêm vào Yêu thích
1
Rigging and Animating a Game Boss in 3ds Max

Rigging and Animating a Game Boss in 3ds Max

30,000 
Thêm vào Yêu thích
X