Compositing Text and Video in After Effects

0

Compositing Text and Video in After Effects

Hướng dẫn lồng ghép chữ và video trong Adobe After Effects

 

30,000 

Mua sản phẩm này bạn sẽ nhận được 3 Điểm!
SKU: AE-0005P-3h-41v-NN Categories: , Tags: , ,

Specification: Cửa hàng

Tổng thời gian

Tổng số Videos

Tổng dung lượng

Ngôn ngữ

Sản phẩm liên quan

0
Your Complete Guide To InDesign

Your Complete Guide To InDesign

30,000 
Thêm vào Yêu thích
0
AI-Creating a T-shirt Design+Simple Design+Technical Drawing

AI-Creating a T-shirt Design+Simple Design+Technical Drawing

50,000 
Thêm vào Yêu thích
0
After Effects Compositing – 1 Intro to VFX

After Effects Compositing – 1 Intro to VFX

30,000 
Thêm vào Yêu thích
X